Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Na Zákopě 1a
773 00 Olomouc
 

tel. 585 316 046
email: INDEX
web: www.stpos.cz

 

 
NOVINKY
A
ZAJÍMAVOSTI 

 


 

25.11.2009

Jsme v seznamu odborných dodavatelů
v programu

ZELENÁ

ÚSPORÁM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
smlouva o půjčce z fksp
200015 - dotace pro Univerzitu Karlovu v Praze, katedra teorie kultury – kulturologie – na výzkum „Globální a lokální kultura. Smlouva o dílo bude podepsána v letošním roce z smlouva o půjčce z fksp důvodů garance cenové nabídky. Děkuji Já tedy nevím, ale z toho popisu se mi i první případ jeví jako TZ do hranice 40 tis. Tuším, že 6171 asi není zcela dobře. Dále zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje radu města k rozdělování rezervy určené pro radu na účely darů max. finančního mecha­nismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po smlouva o půjčce z fksp předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Žebrák, Za dálnicí 509, 267 53, městské zastupitelstvo schvaluje návrh kupní smlouvy s firmou ITALFLEXO s. vyžívné platí jednou za 4měsíce. Zdrojem bude neúčelová rezerva rozpočtu smlouva o půjčce z fksp. Pak mi to ale nebude v dubnu při vyúčtování sedět. Tato částka představovala stavební náklady DPH na kompletní opravu povrchu části pozemku dotčené inženýrskou sítí. Tento je poskytnut dle schválení zastupitelstva obce př. Jak správně zaúčtovat přijetí půjčky na BÚ. Důvodem zvýšení přídělu je navýšení příspěvku na penzijní připojištění pro zaměstnance jako jedné z hlavních forem stabilizačních a motivačních výhod. Kč – prostředky ve výši zálohy na smlouva o půjčce z fksp budoucí prodej akcií Jihomoravské energetiky a. Finanční hospodaření PO se řídí především zákonem č. Je správné použít denní kurz ČNB k datu, kdy z našeho účtu peníze odešly na účet banky do akreditivu. převzala do majetku budovu, kterou měla nyní příspěvková organizace ve zřizovací listině jako "svěřený majetek". Má dům do demolice zůstat v 0,- hodnotě, nebo mám zbývající část odpisu ještě prodloužit do doby skutečné demolice. Snad jsem vše popsala srozumitelně. plocha o výměře 28 m2 na ul.


Ambrozy Design 2007 | www.ambrozy.cz