Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Na Zákopě 1a
773 00 Olomouc
 

tel. 585 316 046
email: INDEX
web: www.stpos.cz

 

 
NOVINKY
A
ZAJÍMAVOSTI 

 


 

25.11.2009

Jsme v seznamu odborných dodavatelů
v programu

ZELENÁ

ÚSPORÁM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
půjčka ihned velké bílovice hody
RM nesouhlasí s celkovou rekonstrukcí střechy čp. 2013 předložena, doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení. 000,- Kč městem Řevnice od půjčka ihned velké bílovice paní S. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemkových parcelách č. pro pořádání koncertu hudební skupiny Kašpárek v rohlíku nájemné 6. 000,- Kč včetně DPH za rekonstrukci VO a částku 22. RM schvaluje vítěze poptávky na akci: „Nákup 2 ks kontejnerů o objemu 6 m3 a 2 ks kontejnerů o objemu 9 m3“ firmu s nejnižší nabídkovou cenou, tj. RM schvaluje nový Volební řád Školské rady při ZŠ Řevnice s účinností od 16. Jedná se o výměnu dvou jednokřídlých oken se světlíkem a jedno větrací okénko v koupelně, všechna okna vedou do půjčka ihned velké bílovice dvora. RM schvaluje vypsání poptávky na zhotovitele stavebních prací na akci: „Rekonstrukce el. Do té doby bude výlep plakátů zpoplatněn. Modrý domeček – žádost o zábor veřejného prostranství - RM schvaluje poskytnutí záboru veřejného prostranství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad před salonem Klementýna, před Modrým domečkem a u pomníku pro Modrý domeček na den 3. 7 – objekt Mateřské školky Řevnice, Mníšecká 676, 25230 Řevnice z původních 10 000 000,- Kč na půjčka ihned velké bílovice stávajících 17 000 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 3276 o výměře cca 67 m2, celého pozemku p. Řevnice v rozsahu dle přiložených náčrtků, které jsou nedílnou součástí zápisu. RM schvaluje pro občany Řevnic zdarma použití sběrného dvoru v areálu spol půjčka ihned velké bílovice. RM schvaluje Rozpočtové opatření č. RM souhlasí s koupí pozemku parc. Důvodem ke zkrácení termínu pro podání nabídek je krátící se termín pro realizaci stavby půjčka ihned velké bílovice. 2013 a informaci o žalobě podané na uspořádání poměrů mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby. 2012 pro SDH na tradiční hasičský majáles. Třebaň na půjčka ihned velké bílovice tlakovou kanalizaci města Řevnice prodloužením řadu DN 50 ke křižovatce k parcele č. Odpověď na dopis občanům z ulice Pod Selcem bere na vědomí. Lákavá byla i sleva na půjčka ihned velké bílovice paměťovou kartu 78 procent z původní ceny 1623 korun, přestože konkurenti jako základní cenu uvádějí maximálně třetinu až polovinu. RM schvaluje pronájem bytu č. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nesouhlas s tímto návrhem v ř půjčka ihned velké bílovice. RM schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na rok 2015 s šéfredaktorem časopisu Ruch panem Mgr.


Ambrozy Design 2007 | www.ambrozy.cz